Hội nghị Viên chức quản lý và người lao động năm 2018

Sáng ngày 11/01/2018, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị VCQL và NLĐ năm 2018. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngô – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Phan Quỳnh Dao – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Quỹ cùng toàn thể VCQL và NLĐ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.
  Sáng ngày 11/01/2018, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận tổ chức Hội nghị VCQL và NLĐ năm 2018.
                                                                 
  Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Ngô – Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh, đồng chí Phan Quỳnh Dao – Bí thư Chi bộ - Giám đốc Quỹ cùng toàn thể VCQL và NLĐ của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Ninh Thuận.
                                                                  
  Hội nghị nghe đồng chí Lê xuân Trung – Phó Giám đốc Quỹ trình bày báo cáo tổng kết kết quả hoạt động năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018. Báo cáo đánh giá toàn diện, đầy đủ những thành tích và các mặt tồn tại trong năm 2017. Đồng thời đồng chí Lưu Quang Vũ – Kế toán trưởng – Chủ tịch Công đoàn cơ sở báo cáo công khai tài chính năm 2017. 
  Có thể nói năm 2017 vừa qua là năm thành công từ sự nổ lực của toàn thể VCQL và NLĐ đã mạng lại cho Quỹ Đầu tư phát triển những kết quả ấn tượng. Quỹ đã hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu năm 2017 do UBND tỉnh giao.
                                                                   
Đ/c Lê Xuân Trung – PGĐ Quỹ trình bày báo cáo kết quả hoạt động năm 2017
và nhiệm vụ kế hoạch năm 2018.
                                                                  
Đ/c Lưu Quang Vũ – Kế toán trưởng – Chủ tịch CĐCS Quỹ công khai tài chính năm 2017.
  Hội nghị đã thảo luận đóng góp xây dựng phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Hội nghị cũng nhất trí biểu quyết thông qua các chỉ tiêu nhiệm vụ năm 2018.
  Tuy nhiệm vụ trước mắt và lâu dài còn nhiều khó khăn, thử thách. Nhưng với những giải pháp mới, sáng tạo, quyết liệt đã và đang được triển khai, nhận được sự đồng thuận cao của VCQL và người lao động thì hoàn toàn có cơ sở vững chắc để tin tưởng rằng Quỹ Đầu tư phát triển sẽ hoàn thành kế hoạch do UBND giao trong năm 2018.
  Tại Hội nghị, BCH Công đoàn cơ sở báo cáo hoạt động năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018; công khai tài chính; báo cáo Ban thanh tra nhân dân và bầu Ban thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018-2019.
                                                     
 Đ/c Phạm Chí Nguyện – TP Đầu tư – Phó Chủ tịch CĐCS Quỹ trình bày báo cáo hoạt động năm 2017, phương hướng hoạt động năm 2018; công khai tài chính của CĐCS Quỹ.
  Tại Hội nghị đồng chí Phan Quỳnh Dao – Bí thư chi bộ - Giám đốc Quỹ phát động phong trào thi đua năm 2018 và đã tuyên dương, khen thưởng đối với các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
                                                    
   Đ/c Phan Quỳnh Dao – Bí thư chi bộ - Giám đốc Quỹ tặng giấy khen cho 04 tập thể đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm 2017.
                                                    
   Đ/c Phan Quỳnh Dao – Bí thư chi bộ - Giám đốc Quỹ tặng giấy khen cho các cá nhân đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở” năm 2017.

Tác giả bài viết: AT

Nguồn tin: Quỹ Đầu tư phát triển